حداقل میزان چربی در محصول نهایی به دلیل کنترل مداوم میزان جذب روغن با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته الکترونیکی و جلوگیری از فساد روغن بدلیل فیلتراسیون ذرات ریز در تمامی مراحل تولید و جلوگیری از تشکیل اسیدهای چرب آزاد بدلیل برخورداری از سیستم حرارت دهی غیر مستقیم ومبدل های حرارتی و یکدستی محصولات نهایی بدلیل جدا سازی قطعات معیوب یا سوخته توسط سیستم اپتیکال سورتر و در نهایت حفظ بافت سیب زمینی و ارزش غذایی  آن  محصولات فریزی بدلیل استفاده از سیستم انجماد سریع IQF از یک سو و استفاده از بهترین واریته های تخصصی در تولید فرنچ فرایز ضیافت از سوی دیگر باعث گردیده رضایت مصرف کنندگان را نسبت به طعم و رنگ بهتر و سلامت محصول بواسطه کاهش جذب روغن که همیشه از خواسته های مصرف کنندگان عزیز بوده را فراهم نماید  .در مراکز فروش فست فودها و رستورانها همیشه  جذب روغن بالای فرنچ فرایز باعث کوتاه شدن مدت نگهداری آن در گرم کن  Display    می شد و این مسئله نارضایتی مدیران این مجموعه ها را در پی داشت .ما با استفاده از تمام راهکارهای علمی وعملی موفق شدیم این زمان را به حدود 6 برابر برسانیم ، این امر باعث  رضایت و خرسندی مدیران مراکز فستa فودها و رستورانهای بزرگ و زنجیره ای  که دارای فروشهای بالا در واحد زمان می باشند گردید.